Elke nieuwe taal is een nieuwe kans!

Je woont (en werkt) in Nederland en je bent van plan hier je toekomst op te bouwen. Je spreekt misschien Engels en dat is een enorme pre, maar de kennis van de Nederlandse taal geeft je veel meer zelfvertrouwen en vrijheid. Daarom is het handig als je je ook in het Nederlands verstaanbaar kunt maken. Daar wil ik je graag bij helpen.
Ik werk sinds 30 jaar (en nog steeds met veel plezier) als docent, waaronder de laatste 11 jaar als NT2-docent. Ik geef les van niveau 0 (alfabetisering) tot B2 aan expats, vluchtelingen en arbeidsmigranten.
Taal is met name communicatie. Vanaf les één wordt er heel veel aandacht aan de spreekvaardigheid besteed zodat je al na de eerste lessen in staat bent een simpel gesprek in de buitenschoolse omgeving te kunnen voeren.
Voor diegenen die naast de NT2 lessen ook het Inburgeringsexamen willen doen of later het Staatsexamen programma I en II, bied ik graag examenvoorbereiding.
In verband met de huidige Corona-situatie geef ik sinds maart 2020 Zoom-lessen.

Verbreed uw horizon en vergroot uw wereld!

TaalVoorAl heeft een langjarige ervaring met het geven van trainingen NT2 op elk niveau aan expats en hoogopgeleide vluchtelingen. Met talenkennis en kennis van andere culturen vergroot u letterlijk uw wereld.

TaalVoorAl organiseert taaltrainingen op maat voor uiteenlopende doelgroepen. Het focus van de trainingen ligt in de eerste plaats op effectieve communicatie in woord en geschrift. Het juiste gebruik van de grammatica vinden wij belangrijk, maar toch beperkt TaalVoorAl zich bij het onderwerp grammatica tot vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een communicatie zonder misverstanden.

In de trainingen wordt ruime aandacht geschonken aan omgangsvormen en interculturele aspecten.
TaalVoorAl biedt tevens cursussen alfabetisering en inburgering aan.

Bij alle trainingen geldt een minimum van 5 deelnemers. In deze tijden van corona gaan de meeste cursussen online via Zoom. Inmiddels heeft TaalVoorAl daar ruime ervaring mee.
Wanneer u belangstelling heeft voor een training, stelt TaalVoorAl gaarne een offerte op.

 

Werkwijze

Intake

Bij aanmelding voor een training vindt een intake plaats, waarbij wordt onderzocht wat het taalcompetentieprofiel is van de deelnemer. Het ERK (Europees Referentie Kader) dient hierbij als maatstaf. Besproken wordt hoe de specifieke wensen van de deelnemer in de training kunnen worden opgenomen. Desgewenst kan van de intake een rapportage worden opgesteld waarin zijn vastgelegd de behoeften en doelstellingen en het aanvangsniveau van de mondelinge en schriftelijke competenties van de deelnemer.

Voertaal

Bij alle trainingen is de doeltaal ook voertaal

Vaardigheden die getraind worden:

 • Luisteren
 • Spreken
 • Lezen
 • Schrijven
 • Telefoneren
 • Essentiële grammatica
 • Omgangsvormen en interculturaliteit

Lesbijeenkomsten

TaalVoorAl werkt voornamelijk “in company” met kleine groepen of individueel. De lessen worden aangevuld met multimedia-materiaal. Momenteel (juni 2021) worden de lessen gegeven via “Zoom”. De bijeenkomsten duren doorgaans 2½ uur met een korte pauze.

Europees Referentiekader

Bekijk de documentatie over het ERK.

 


Nederlands als 2e taal – NT2

Waarom

Beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving.

 • is essentieel voor het goed kunnen functioneren in de samenleving
 • bevordert de kans op betaald werk en vergroot de kansen op promotie
 • bevordert de veiligheid op de werkvloer

Voor het volgen van een beroepsopleiding op MBO, HBO of universitair niveau is een Staatsexamen NT2 vereist.

Werkwijze

TaalVoorAl werkt met Contact!, veel eigen materiaal en multimediale ondersteuning. Het primaire doel is de taalvaardigheid van niet-Nederlanders op een basisniveau te brengen. TaalVooral traint de vier competenties: spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Voor wie is de training geschikt?

Expats

Intensieve training voor hoogopgeleiden. In kleine groepen of privé.

Buitenlandse werknemers

Nederlands op de werkvloer, niveau A2/B1. TaalVoorAl heeft veel ervaring met groepen Poolse werknemers.

Mensen die al langer in Nederland wonen maar de beheersing van de taal op een hoger niveau willen brengen. Op weg naar niveau A2/B1 ERK (Europees Referentiekader).

Immigranten

Alfabetisering, Nederlands voor alledag, op weg naar inburgering, voorbereiding op de examens A1, A2, B1 en B2.

 


Interculturele Communicatie

Workshop

TaalVoorAl organiseert trainingen in de omgang met vreemde culturen

Lezingen

 • Zaken doen in het buitenland
 • Cultuurschok
 • Interculturaliteit als factor bij het verwerven van een vreemde taal

Over mij

Na 20 jaar lesgeven op school (gymnasium met intensief vreemdetalenonderwijs) ging ik een nieuwe uitdaging tegemoet en heb ik in 2010 de opleiding tot Docent Nederlands als tweede taal afgerond. Sinds dat moment geef ik met veel plezier en passie Nederlandse les aan inburgeraars, expats en arbeidsmigranten op alle niveaus: van analfabeten tot B2. Het geeft me steeds weer veel voldoening om mensen bij hun eerste stappen in het verwerven van de nieuwe taal te begeleiden. Dit proces is voor mij altijd wederzijds: als docent investeer ik veel energie, geduld en tijd om de cursisten stap voor stap de Nederlandse taal bij te brengen. Maar tegelijkertijd krijg ik veel dankbaarheid terug en ik leer ook heel veel van mijn studenten over hun land en cultuur. De belangstelling voor vreemde talen en culturen was de aanleiding om in 2009 nog een masteropleiding aan de Universiteit van Utrecht af te ronden.
In 2016 heb ik mijn eigen bedrijfje TaalVoorAl opgericht en ben aan de slag gegaan als ZZP’er. Ik werk voor verschillende onderwijsinstellingen o.a. VU-regio Eindhoven, Het Nederlands B.V., Meerhoven Internationals Platform en Opleiden in Bedrijf.